Üdvözöljük az AdminConto könyvelőiroda weboldalán!

Kötelező leltárfelvétel 2017. december 31-ei fordulónappal

HomevállalkozásKötelező leltárfelvétel 2017. december 31-ei fordulónappal

2017. december végére a legtöbb gazdálkodónál tételes leltárfelvételt kell megszervezni.

  1. Leltár a mérleg tételeinek alátámasztásához

A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek

alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és 8 évig megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Ezen kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.

  1. Legalább háromévente kötelező a mennyiségi leltárfelvétel 2012. január 1-jétől

Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie.

  1. Minden év végén kötelező a mennyiségi leltárfelvétel

Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok

valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és az

üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie.

Written by

könyvelés, bérszámfejtés, online szja bevallás